به چه دلیل غر می زنیم؟ و تغییری به حال خودمان نمی دهیم؟

تاریخ: 1396/07/27 11:05

ترک عادت موجب سلامتی است این را بدانید.به چه دلیل غر می زنیم؟ و تغییری به حال خودمان نمی دهیم؟

مقاله ی شماره قبل در مورد قربانی بودن ما در زندگی بود.
زمانیکه حس می کنیم قربانی هستیم و تلاش نمی کنیم تا زندگی خودمان را بهبود ببخشیم.

این هفته در مورد غر زدن صحبت می کنیم و اینکه به چه دلیل غر می زنیم؟

خیلی از ما 7 روز هفته در تمام ساعتها در حال گله و شکایت هستیم حالا یا به صورت گفتگوی درونی ویا گفتگوی بیرونی

8 ساعت از 24 ساعت که خوابیم و باز هم این خوابیدن همراه با غر زدن است.

وقتی روزگار بر حسب میل و خواسته ی ما پیش نمی رود،زمانیکه همراهان ما متوجه خواسته های ما نمی شوند و زمانیکه خواسته های ما برآورده
نمی شود ما از غر زدن استفاده می کنیم.

کم کم این موضوع به عادت تبدیل می شود و سر هر چیزی بهانه گیری ما هم شروع می شود.

از ترافیک،اوضاع جامعه، بی پولی،رفتار دیگران،درس،کار،مسائل مالی،مسائل ارتباطی و...

اگر فردی با غر زدن به نتیجه رسیده بود که هم اکنون اوضاع همگی
 عالی بود.

زمانیکه از شرایط به تنگ آمده باشی وخودت را دوست نداشته باشی و خسته باشی . زمانی است که به دنبال تغییر می گردی و تنها در
این زمان است که خودت را تغییر می دهی.

باور کنید ما نمی توانیم دیگران را عوض کنیم شاید موقتی باشد ولی دایمی نیست.

وقتی خودمان را تغییر دهیم همزمان با ما اطرافیان و اوضاع هم عوض
 می شود.

تغییر یک انتخاب نیست یک اجبار است.
ما به همین روش زندگی عادت کرده ایم و گله می کنیم و شکایت ذره ای قدم بر نمی داریم یا بخواهیم شرایط را عوض کنیم.یک مسیر را با رها در پیش می گیریم و به جلو می رویم و یک رفتار را دائم تکرار می کنیم.

حالا اگر مجبور شویم تغییر می کنیم.

اگر واقعا موضوعی ناراحتمان می کند برای چه به دنبال راه حل
 نمی گردیم؟تحمل یک تیغ کوچک در دستمان را نداریم و سریع از دستمان بیرون می آوریم اما تمام این افکار منفی را نگه می داریم و به جای درمان آن غر می زنیم.

یک مسئله ای که فکرتان را مشغول کرده بررسی کنید و ببینید چه کاری برای بهبودش کرده اید؟آیا قدمی برداشته اید یا روش همیشگی را پیش گرفتید؟

حالا اگر روشهای دیگری باشد چه می کنید؟
این می شود تغییرمی شود جایگزین یک عادت مخرب با یک عادت مفید

فکر می کنید این بیماریهای عصبی و روان تنی مثل سکته ی قلبی،فشارخون ضعف اعصاب از کجا می آید؟

از همین پافشاریهای زیاد روی عادتهای ما

پس اگر دیدید غر می زنید و شکایت می کنید و ناراحتید اما راه حلی برایش پیدا نمی کنید بدانید عادت کرده اید و راضی هستید از این وضع موجود
 حالا چه خودمان این عادت را داشته باشیم چه دیگران.

اگر از چیزی ناراحتیم از خودمان شروع کنیم.

غر زدن ممنوع

ان ال پی خودش درمان است برای تغییر
برای اینکه نگاه ما و دید ما را عوض می کند ونیز راه پیشرفت را برایمان هموار می کند.سرمایه ای می شود که تا ابد به ما کمک می کند.

اگر می بینید از موضوعی ناراحتید وبارها گله می کنید و سرزنش می کنید بیایید موضوع را تحلیل کنید و اگر کمک هم بخواهید NLP به شما کمک
می کند.

ترک عادت موجب سلامتی است این را بدانید.

یاد بگیریم خواسته های خودمان را در قالب کلمات عنوان کنیم نه
 عکس العمل
بگوییم چه می خواهیم نه اینکه چه نمی خواهیم.
غر زدن دوای درد ما نیست.