من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند

شروع دوره ی مهندسی فشرده

Date: 1395/09/15 10:19

مدرس:مهندس امیرحسین غروی یکتا شروع:9 دی روزهای 5 شنبه از ساعت 12 الی 19 روزهای جمعه از ساعت 9 الی 18 به صورت یک هفته در میانشروع دوره ی فشرده  مهندسی ان ال پی

مدرس:مهندس امیرحسین غروی یکتا

شروع:9 دی ماه

روزهای 5 شنبه از ساعت 12 الی 19
روزهای جمعه از ساعت 9 الی 18
به صورت یک هفته در میان

 طول دوره:4 ماه
دوره ی مهندسی فشرده صرفا جهت سهولت رفت و آمد دوستانی که از شهرستان آمده و یا عزیزانی که تمایل دارند دوره را سریعتر طی کنند و یا در طول هفته زمان برای حضور در کلاس ندارند برگزار می گردد و محتوای دوره هیچگونه کم و کاستی نسبت به دوره ی عادی مهندسی ندارد .

تلفن :88742427-88741651-09194050250