من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند

شروع دوره تکنسین NLP

Date: 1396/03/07 10:53

شروع دوره تکنسین NLP 17 تیرماه روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 20 مدرس:خانم دکتر مریم مردانیشروع دوره تکنسین NLP 
(دوره ی مقدماتی)

17 تیرماه روزهای شنبه و چهارشنبه
از ساعت 17 الی 20

مدرس:خانم دکتر مریم مردانی
تلفن تماس:88742427-88741651

مواردی که در این دوره آموزش می بینید