من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند

کارگاه سیمیای زندگی

Date: 1395/10/08 11:35

روش صحیح تصویر سازی را آموزش میبینید و با ارکان آن آشنا میشوید.سیستم اضداد طبیعت را مطالعه نموده و رابطه ی زوجیت و مکملی را در تصویر ذهنی خواهید آموختکارگاه سیمیای زندگی

30 دی ماه
5شنبه
از ساعت 14 الی 18:30
مدرس:مهندس امیرحسین غروی یکتا

سیمیای زندگی چیست؟


دانش تصویر ذهنی که در دوران باستان و بسیار قدیم از آن به نام سیمیا نام میبردندو قادر بودند از طریق نیروی تصویر ذهنی کارهای بسیار خارق العاده ای انجام دهند.

از جمله تاثیرگذاری روی افراد ازدور و خلق اهداف و حتی شعبده بازی قسمتهایی از این دانش بوده است و امروزه این علم به صورت علمی و با عنوان تصویر ذهنی در جهان شناخته شده است و در راستای خلق اهداف و کسب آرامش و حتی درمان بسیاری ار مسائل انسانها کاربرد دارد

 در این خصوص با عناوین بسیاری مانند نیروی جذب یا مغناطیس ذهن و... عنوان شده است و به دلیل ناقص بودن دانش بشر از این علم تمامی نکات و رموز این علم پنهان مانده و  باعث شده درصد بسیاری ار افراد که در سیستمهای مختلف از این علم به منظور رسیدن به اهداف خود استفاده می نمایند دچار ناکامی های بسیاری شده و از ادامه ی هدفگذاری نا امید شوند

در این گروه این دانش بسیار فشرده و کامل  با بیان بسیاری از رموز و فوت و فنهایی که( تا کنون در هیچ یک از کتابهای نه خارجی و نه ایرانی اشاره ای نشده است ) بصورت کامل آموزش داده خواهد شد

از جمله با سیستم سرومکانیزم طبیعت و دنیای معنوی آشنا می شوید و می توانید با استفاده از خاصیت هولوتراپیک مغز و قانون هولوگرافیک تصاویر ذهنی خود را تبدیل به تجسم نموده پس از یادگیری این سیستم توسط مغز این مسیر را به عهده ی ذهن خود گذاشته و منتظر خلق هدف شوید ولی در این سیستم بسیاری از اما و اگرها هم وجود دار که در این کارگاه عنوان شده تا هرگز ناامیدی شکل نگیرد بلکه از نگاهی کل نگرانه این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است.

و همچنین معنای شانس و بد شانسی را علمی مطالعه خواهیم کرد

این کارگاه بری دومین بار توسط کانون ان ال پی ایران بر گزار گردیده و به صراحت می توان کفت به دلیل تطبیق های صورت گرفته در این سیستم هیچ دانش مشابهب در این زمبنه وجود  نداشته

در این سیستم تفاوت تصویر،تصور  تجسم و تجسد و توهم تخیل و رویاها را یاد می گیرید و بحث در خصوص خوابها و تصاویری که در خواب میبینید خواهیم داشت

با عدد طلایی 21 که با نام شناسایی می گردد

روش صحیح تصویر سازی  را آموزش میبینید و با ارکان آن آشنا میشوید.سیستم اضداد طبیعت را مطالعه نموده و رابطه ی زوجیت و مکملی را در تصویر ذهنی خواهید آموخت

روشهای اصولی تصویرسازی و سناریو نویسی را یاد می گیریم و سیستم سرومکانیزم مغز را در خلق هدف فعال می نماییم و به اکثر اهداف خود خواهیم رسید

با شرکت در کارگاه سیمیای زندگی علاوه بر موارد فوق در می یابید:

آیا می دانید به چه علت نام علمی تصویر ذهنی در دانش باستان سیمیا بوده است؟
آیا می دانید چرا گاهی اوقات شرایط کاملا عکس خواسته های ما اتفاق می افتد؟

آیا می دانید چطور می توانید لاغر بود ه و هرچه تمایل دارید بخورید؟

چطور می توانید به تعریفی درست از خود دست یابید؟

چرا افراد سیگاری قادر به ترک آن نیستند؟
آیا سحر و جادو همان تصویر ذهنی است؟

رابطه ی تصویر ذهنی و پیام زرتشت چیست؟(پندار نیک،گفتار نیک کرداد نیک)

88742427-88741651