من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند

شروع دوره ی مهندسی ان ال پی

Date: 1396/01/21 10:09

شروع دوره ی مهندسی ان ال پی به مدت 6 ماه شروع از 9 اردیبهشت مدرس:مهندس غروی یکتاشروع دوره ی مهندسی ان ال پی
مدرس:مهندس امیرحسین غروی یکتا

شروع دوره:9 اردیبهشت ماه
به مدت 6 ماه
روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20

سرمایه گذاری دوره: 2700000 تومان در اقساط 4 ماهه
                         2200000 تومان در دو قسط


استفاده از تخفیف 300000 تومان تا اخر فروردین ماه
تلفن:88742427-88741651