برای رسیدن به روشنایی ، باید از تاریکی عبور کرد.

شروع دوره ی مهندسی ان ال پی

Date: 1397/03/06 11:08

شروع دوره ی مهندسی ان ال پی 23 تیرماه روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20 مدرس:مهندس امیرحسین غروی یکتاشروع دوره ی مهندسی ان ال پی

23 تیرماه روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20

مدرس:مهندس امیرحسین غروی یکتا

طول دوره:6 ماه

سرمایه گذاری دوره:2750000 تومان بصورت نقدی
                                   3250000 تومان بصورت اقساطی

تلفن ثبت نام:
88742427-88741651-86043822