برای رسیدن به روشنایی ، باید از تاریکی عبور کرد.

تکنسین ویژه اخر هفته

Date: 1397/02/23 13:14

شروع دوره ی تکنسین ان ال پی ویژه ی آخر هفته روزهای 5 شنبه و جمعه بصورت یک هفته در میان مدرس:دکتر مریم مردانی 88742427-88741651-86043822شروع دوره ی تکنسین ان ال پی ویژه ی آخر هفته

روزهای 5 شنبه  از ساعت 13 الی 18
و جمعه از ساعت 9 الی 14
بصورت یک هفته در میان
مدرس:دکتر مریم مردانی

به مدت دوماه
تلفن:
88742427-88741651-86043822