برای رسیدن به روشنایی ، باید از تاریکی عبور کرد.

شروع دوره تکنسین NLP

Date: 1397/03/21 11:24

برگزاری دوره ی تکنسین ان ال پی ویژه روزهای زوج شروع دوره 16تیرماه روزهای شنبه وچهار شنبه به مدت دوماه از ساعت 17 الی 20 مدرس:سرکار خانم شایلی راحمی www.kanoonnlp.com 88742427-88741651-86043822برگزاری دوره ی تکنسین ان ال پی ویژه روزهای زوج


شروع دوره
16تیرماه روزهای شنبه وچهار شنبه
به مدت دوماه
از ساعت 17 الی 20
مدرس:سرکار خانم شایلی راحمی

www.kanoonnlp.com
88742427-88741651-86043822