من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند

شروع دوره هیپنوتیزم اریکسونی

Date: 1396/08/29 10:54

شروع دوره هیپنوتیزم اریکسونی مدرس:دکتر کوروش معدلی 26 آذر ماه روزهای یکشنبه و سه شنبه به مدت دو ماهشروع دوره هیپنوتیزم اریکسونی

مدرس:دکتر کوروش معدلی
26 آذر ماه روزهای یکشنبه و سه شنبه 
به مدت دو ماه

تلفن ثبت نام:88742427-88741651