محصولات کانون ان‌ال‌پی

اناگرام اناگرام
اناگرام
خلاصه توضیحات محصول

 شخصیت شناسی قرن 21-
شناسایی 9 تیپ شخصیتی و دستیابی به نقاط قوت و ضعف در هر تیپ و برقرای ارتباط بهتر با افراد بر اساس شناخت تیپ شخصیتی آنها

 

90000 تومان
خرید