محصولات کانون ان‌ال‌پی

ایناگرام(علمی ترین روش خود شناسی)
خلاصه توضیحات محصول

 کتاب ایناگرام(علمی ترین روش خود شناسی)

(علمی ترین روش خود شناسی) شخصیت خود و دیگران را به صورت علمی و عمیق بشناسید و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و در مسیر تکامل حرکت کنید.دکتر کوروش معدلی

20000 تومان
خرید