محصولات کانون ان‌ال‌پی

نظم پنهان در هدف
خلاصه توضیحات محصول

 

هدف چیست؟مراحل هدفسازی را به صورت علمی بیاموزید.
نویسنده:امیرحسین غروی یکتا

15000 تومان
خرید