زندگی دلخواه خودرا بسازید- قسمت اول: نحوه ی عملکرد مغز دکتر کوروش معدلی (بنیانگذار NLP ،هیپنوتیزم اریکسونی و اناگرام در ایران)-بنیانگذار کانون NLP ایران- 88742427-88741651 www.kanoonnlp.com