زندگی دلخواه خود را بسازید-دکتر کوروش معدلی-قسمت س

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت سوم-قوانینی که شما را سریعتر به زندگی دلخواهتان هدایت می کنند دکتر کوروش معدلی بنیانگذار NLP -هیپنوتیزم اریکسونی، اناگرام ،نیوکد در ایران