:تاثیر کلام در روابط-دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت ششم:تاثیر کلام در زندگی دکتر کوروش معدلی (بنیانگذار NLP هیپنوتیزم اریکسونی،نیوکد،اناگرام در ایران) 88742427-88741651 www.kanoonnlp.com