زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت سی و پنجم

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت سی و پنجم عنوان: چگونه در شرایط منفی و حضور افراد منفی،مثبت باشیم؟ دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران Telegram.me/kanoonnlp www.kanoonnlp.com 88742427-88741651