تبریک سال نو1395 توسط دکتر کوروش معدلی

سال نو را به همه شما عزیزان و خانواده ی محترمتان تبریک عرض می نمایم