رزومه اساتید

مدرس : مهندس علیرضا پیامی

سوابق مدرس :

جناب آقای مهندس علیرضا پیامی متولد تهران 1356 ، دارای مدرک کارشناسی IT دارای چندین سال سابقه کار و تدریس در سازمان های دولتی و خصوصی ، مشاور در زمینه بانک های اطلاعاتی ، شبکه و امنیت اطلاعات ، مشاوره و تدریس در زمینه راهبری و تربیت سرمایه های انسانی ، دارای سابقه تدریس در کانون NLP ایران ، دارای درجه مستری NLP از نماینده رسمی انیستیتو ( Body&Mind و Acceder ) فرانسه ، دارای گواهینامه دوره های EMDR، افزایش اعتماد به نفس ، دارای گواهینامه انیاگرام (شخصیت شناسی) مدیریت و کسب و کار ، گواهینامه کوچینگ خانواده ، گواهینامه کوچینگ تربیت کودک ، تکنیک های رفع خجالت ، خانواده درمانی ، افزایش اعتماد به نفس ، کشف رسالت ، گواهینامه هیپنوتیزم اریکسونی ، گواهینامه کوچینگ بازارهای مالی با NLP ، دارای درجه مستری NLP از دانشگاه NLPU کالیفرنیا ، دارای درجه مربیگری دوره تکنسین و مهندسی

مدرس : مهندس افشین کشاورز

سوابق مدرس :

آقای مهندس افشین کشاورز متولد 1365 ، دارای مدرک کارشناسی IT سابقه کار تدریس در سازمان های دولتی و نظامی : سازمان صنایع مخابرات، وزارت دفاع و ایز ایران به مدت دو سال ، سابقه تدریس در نمایندگی کمپانی گیگابایت تایوان به مدت هفت سال ، تدریس در شرکت گلدن سیستم دبی ، تدریس در نمایندگی کمپانی سویو چین و تجربه تدریس به شرکتهای خصوصی کامپیوتری و الکترونیکی دارای درجه مستر در NLP از دانشگاه NLP کالیفرنیا ، دارای گواهینامه هیپنوتیزم اریکسونی

دارای گواهینامه آناگرام مدیریتی ، دارای گواهینامه در دوره های EMDR ، افزایش اعتماد به نفس کوچینگ ، تکنیک های رفع خجالت ، کشف رسالت از انیستیتو ( Body&Mind و Acceder) فرانسه دارای درجه مربیگری تکنسین و مهندسی

مدرس : سرکار خانم فاطمه محبی

سوابق مدرس :

سرکار خانم فاطمه محبی حضور رسمی در کانون ان ال پی از سال ۹۷، سابقه کار تدریس به مدت 5سال خارج از کانون NLP در زمینه ارتباطات ، اناگرام ، هدفگذاری و خود هیپنوتیزم سابقه تدریس به مدت یک سال در کمپ های اطراف تهران در زمینه ی تغییر رفتارهای ناپسند اجتماعی مشاوره در زمینه رفتار با کودکان با متد متافور ( قصه درمانی )

دارای درجه مربیگری تکنسین NLP دارای درجه مستر در NLP از کانون NLP ایران ، دارای گواهینامه هیپنوتیزم اریکسونی

دارای گواهینامه اناگرام مدیریتی ، دارای گواهینامه در دره های EMDR ، افزایش اعتماد به نفس عزت نفس تکنیک های رفع خجالت ، کشف رسالت از انیستیتو ( Body&Mind و Acceder ) فرانسه

مدرس : آقای یاسر اعلمی

سوابق مدرس :

جناب آقای یاسر اعلمی دارای 10سال سابقه کار و تدریس در سازمان های خصوصی و بازاریابی شبکه ای دارای درجه مربیگری تکنسین دارای سابقه ی تدریس در کانون NLP ایران دارای درجه مستری NLP نماینده رسمی انیستیتو ( Body&Mind و Acceder ) فرانسه دارای گواهینامه در دوره های افزایش اعتماد به نفس-تکنیک های رفع استرس-کشف رسالت-هیپنوتیزم پیشرفته-اناگرام پیشرفته

مدرس : آقای مرتضی عباسی نیاسر

سوابق مدرس :

متخصص در مدیریت کسب و کار و فروش
دارای درجه مستری NLP از دانشگاه NLPU کالیفورنیا
دارای گواهینامه هیپنوتیزم اریکسونی پیشرفته
اناگرام مدیریتی ،EMDR،خانواده درمانی ، افزایش اعتماد به نفس ، کشف رسالت و تکنیک های رفع خجالت

مدرس : سرکار خانم زهره محمدی اطهری

سوابق مدرس :

دکترای مدیریت کسب و کار
دارای ۱۵ سال سابقه کار مدیریتی در حوزه های مختلف و حوزه منابع انسانی ، رییس هیئت مدیره شرکت بهساز مفرح
مدرس رفتار سازمانی  و مشاور شغلی ،دارای مدرک تکمیلی مدیریت منابع انسانی از استانبول ، دارای مدرک مربیگری مهارتهای زندگی از واحدتخصصی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
دارای مدرک درمان cbt از واحد تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، دارای مدرک مربیگری تکنسین NLP
دارای گواهینامه هیپنوتیزم اریکسونی ،ایناگرام مدیریتی ،EMDR,کوچینگ خانواده

مدرس : آقای مرتضی فریدامین

سوابق مدرس :

مربی دوره تکنسین NLP
دارای مدرک مستر در NLP کوچ
شخصیت شناسی علمی
دارای گواهینامه هیپنوتیزم اریکسونی ، اناگرام تخصصی ، EMDR ، EFT ، سخرانی در جمع ، تکنیک های تغییر رفتار
مشاوره در ضمینه مدیریت فردی ، خانوادگی و سازمانی