رزومه اساتید

معرفي استاد امير حسين غروي يكتا

بيوگرافی مختصر:
آقاي امير حسين غروي يكتا از سنين جواني و در سن 15 سالگي مشغول به آموزش در رشته رزمي كانگ فو
شدند زيرا كه اين رشته از ورزش هاي رزمي قدمتي بسيار طولاني در خصوص شناخت انسان و فلسفه وجودي او
داشته و انسان را در زمينه تن و روان پرورش مي دهد و پس از سالها آموزش نزد اساتيد وقت مشغول به مطالعه
در خصوص سيستم انسان و قوانين حاكم بر طبيعت شدند و از رهگذر اين تحقيقات با علومي همچون ان ال پي،
هيپنوتيزم اريكسوني ، شخصيت شناسي و ديگر علوم نوين انساني آشنايي پيدا نمودند و از آنجاكه T.A,T.C
دانش بريف تراپي و ان ال پي را داراي ريشه هاي علمي و قوي در خصوص تغيير نظام انسان ديدند مشغول به
تحصيل در اين رشته در نزد بنيانگذار اين رشته در ايران جناب آقاي دكتر كوروش معدلي نمايندگي انيستيتو
شدند و پس از سالهاي متمادي و آموزش ACCEDE پاريس و انيستيتو BODY&MIND CONCEPTION
هاي مستمر موفق به فارق التحصيلي درعلوم فوق گرديدند و در حال حاضر مشغول به آموزش دوره هاي فوق در
موسسات و مراكز آموزشي و از اعضاي اصلي هيات مديره موسسه مرزانديشه نوين(كانون ان ال پي ) مي باشند.

حوزه فعاليت های ان ال پی:
فعاليت مستمر در کانون ان ال پی ايران از سال 1381 به عنوان عضو رسمی و
پژوهشگر و محقيق در خصوص علوم انسانی نوين و روانشناسی مدرن و انسان شناسی
تاليفات استاد اميرحسين غروي:
MDT -1 در زمينه صنعت : تاليف دو جلد کتاب اموزش طراحی با نرم افزار
2- درزمينه علوم انسانی و ان ال پی

تاليفات استاد اميرحسين غروي:

  • تاليف کتاب چگونه ضميرناخود آگاه خود را بشناسيم
  • تاليف کتاب نظم پنهان در هدفسازی
  • تا ليف کتاب هنر ارتباط موثر
  • تاليف کتاب نيمه گمشده در خصوص شناخت ازدواج موفق
  • مقالات تاثير بيوريتم در ورزشکاران حرفه ای در ماهنامه جسم و جان
  • مقالات ضمير ناخودآگاه در مجله شادکامی بالغ بر 20 مقاله
  • مقالات ارتباطات موثر در مجله شادکامی بالغ بر 10 مقاله
  • مقالات هدف سازی در مجله شادکامی بالغ بر 20 مقاله
  • مقالات ان ال پی در هفته نامه کوچه ما
  • مقالات ان ال پی در هفته نامه رودکی

دوره های مرتبط با مهارتهای زندگی.

دوره ان ال پی استاد زرگری سال 77

دوره ان ال پی استاد بیاضی سال 80

دوره ان ال پی دکتر عیسی جلالی

دوره ان ال پی دکتر اغاسی

دوره های کانون با دکتر معدلی

Nlpمقدماتی

Nlp مهندسی

Nlpمستری

دوره taf

سه دوره اناگرام

دو دوره هیپنوتیزم

اعتماد بنفس

خلاقیت

خانواده درمانی

سکسولوژی

رسالت

Emdr

—————-

مهارتهای زندگی در مثنوی

تفسیر مثنوی استاد مهدوی

دوره عمومی فلسفه استاد دینانی

دوره علوم باطنی استاد ایلیا

روح شناسی در مکاتب

شیطانشناسی و نیروهای غیر ارگانیک

دوره پرواز روح استاد رهبرزاده

دوره ضمیرخوانی استاد ابوالفضل بابایی

آشنایی با علوم پاراسایکولوژی و غریبه

—————–11—-

دوره TA

مهارتهای خانواده استاد راستگو

شخصیت شناسی disc

شخصیت شناسی mbti

سیستمهای تقویت حافظه

تکنولوژی فکر

تکنیکهای تند خوانی

دوره mbaو mbaمدیریت اجرایی

ماساژ شیاتسو

—————-

دوره خودشناسی دکتر شاهپرویزی

دوره تمرکز فکر

ریلکسیشن عملی

خودهیپنوتیزم استاد ولی زاده

خودهیپنوتیزم استاد الماسیان

ضمیرخوانی استاد بابایی

شناخت درمانی

افکار منفی و راه های مقابله

دوره تصویر ذهنی

دوره مقدماتی علم ادراک

دوره رابطه ذهن و کلام

دوره مدیتیشن عملی

دوره مدیتیشن سبک امام محمد غزالی