اناگرام شو تیپ شخصیتی شماره 2

بررسی تیپ شخصیتی شماره 2 در علم اناگرام توسط دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد ،اناگرام،هیپنوتیزم اریکسونی و نیوکد در ایران و خانم شایلی راحمی مربی کانون ان ال پی