تصمیم گیری صحیح با ان ال پی

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: تصمیم گیری صحیح دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه www.kanoonnlp.com

ان ال پی چیست؟با آموزش آقای علیرضا پیامی

افرادیکه میخواهند برنامه ریزی ذهنی خود را تغییر داده و برنامه ی جدید را در سطح ضمیر ناخود آگاه خود ایجاد کنند در دوره ی تکنسین ان ال پی آموزش میبینند همانند : (من شانس ندارم ) (اینجا نمیشه پولدار شد ) ( همه پولدار ها دزدند ) 2- افرادی که میخواهند با دیگران ارتباطادامه ی مطلب

ان ال پی چیست؟با آموزش آقای یاسر اعلمی

تکنیک های مربوط به دوره مقدماتی ان ال پی : 1- شناخت ضمیر ناخود آگاه و نحوه ی عملکرد سیستم عصبی در انسان 2 پیش فرض های nlp 3- اصول ارتباط موثر 4- اصول هدفسازی 5- رفع موانع ذهنی 6- رفع احساس های ناخوشایند از حمله ( استرس ، اضطراب ، ترس ، خشم ،ادامه ی مطلب