ان ال پی چیست؟با آموزش آقای یاسر اعلمی

تکنیک های مربوط به دوره مقدماتی ان ال پی : 1- شناخت ضمیر ناخود آگاه و نحوه ی عملکرد سیستم عصبی در انسان 2 پیش فرض های nlp 3- اصول ارتباط موثر 4- اصول هدفسازی 5- رفع موانع ذهنی 6- رفع احساس های ناخوشایند از حمله ( استرس ، اضطراب ، ترس ، خشم ، خجالت و ) 7- از بین بردن تصاویر نامطلوب و خاطرات تلخ گذشته

www.kanoonnlp.com