ایده آل وجود ندارد-استاد غروی یکتا

ایده آل طلبی در زندگی استادامیرحسین غروی یکتا کانون ان ال پی ایران