چگونه دیگران را در 30 ثانیه جذب کنیم-قسمت بیست و دو

ندگی دلخواه خود را بسازیم- -قسمت بیست و دوم- چگونه دیگران را در 30 ثانیه جذب کنیم؟ دکتر کوروش معدلی-بنیانگذار ان ال پی-نیوکد-اناگرام-هیپنوتیزم اریکسونی در ایران