مدیریت ترس از زبان دکتر کوروش معدلی

مصاحبه با دکتر کوروش معدلی بنیانگذار NLP در ایران ،هیپنوتیزم اریکسونی ، اناگرام ونیوکد NLP موضوع:مدیریت ترس و استفاده از تکنیک های NLP