ان ال پی و فیلترها/NLP/دکتر کوروش معدلی

فیلترها دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان.ال.پی آکادمیک، اناگرام، هیپنوتیزم اریکسونی و کوچینگ در ایران کانون ان.ال.پی ایران