دکتر کوروش معدلی- ان ال پی ایران

دکتر کوروش معدلی بنیانگذار کانون ان ال پی ایران تنها مرکز استاندارد در زمینه آموزش و مشاوره ان.ال.پی آکادمیک،هیپنوتیزم اریکسونی،اناگرام و کوچینگ در ایران ان ال پی- دکتر کوروش معدلی-