چطور افرادی که قصد بازی دادن مارا دارند را شناسایی کنیم

زندگی دلخواه خود را بسازیم- -قسمت نوزدهم-چطور افرادی که قصد بازی دادن مارا دارند را شناسایی کنیم و از خود در مقابل آنها دفاع کنیم؟ دکتر کوروش معدلی-بنیانگذار ان ال پی-نیوکد-اناگرام-هیپنوتیزم