احساس یا منطق_دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازیم- -قسمت هجدهم-در تصمیم گیری ها به احساسمان اعتماد کنیم و یا منطق؟ دکتر کوروش معدلی-بنیانگذار ان ال پی-نیوکد-اناگرام-هیپنوتیزم اریکسونی در ایران 88742427-88741651