چگونه روی دیگران تاثیر مثبت بگذاریم

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت هفدهم چگونه روی دیگران تاثیر مثبت بگذاریم بخش اول:کنترل رفتارهایی که موجب عصبانیت میان زوجین می شود. دکتر کوروش معدلی(بنیانگذار ان ال پی در ایران)