روشهای مذاکره ی موفق_دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت هشتم- موضوع برنامه:چگونگی داشتن یک مذاکره صحیح و تاثیرگذار در روابط دکتر کوروش معدلی(بنیانگذار ان ال پی ،هیپنوتیزم اریکسونی،اناگرام،نیوکد در ایران)