زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت ششم:تاثیر کلام در زندگی

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت ششم:تاثیر کلام در زندگی دکتر کوروش معدلی (بنیانگذار NLP هیپنوتیزم اریکسونی،نیوکد،اناگرام در ایران)