بررسی و رفع موانع روابط زناشویی-دکتر کوروش معدلی

برگزاری کارگاه (بررسی و رفع موانع روابط زناشویی)-دکتر کوروش معدلی بنیانگذار NLP ، هیپنوتیزم اریکسونی،اناگرام و کانون NLP در ایران