زندگی دلخواه خودرا بسازید-دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خودرا بسازید- قسمت اول: نحوه ی عملکرد مغز دکتر کوروش معدلی (بنیانگذار NLP ،هیپنوتیزم اریکسونی و اناگرام در ایران)-بنیانگذار کانون NLP ایران