مدیریت احساس غم در زندگی-دکتر کوروش معدلی-پاریس

در میان 4 حس اصلی انسان شامل:حس ترس،غم،شادی وخشم در این برنامه به مدیریت حس غم با توضیحات تخصصی دکتر کوروش معدلی می پردازیم. بنیانگذار ان ال پی،اناگرام و هیپنوتیزم اریکسونی