ان ال پی و تیزحسی/NLP/دکتر کوروش معدلی

تیزحسی و کاربرد آن در زندگی، “راز پنهان ذهن”، اولین فیلم مستند سینمایی ایران در زمینه موفقیت و ان.ال.پی با شرکت دکتر کوروش معدلی، بنیانگذار ان.ال.پی آکادمیک،اناگرام،هیپنوتیزم اریکسونی و کوچینگ در ایران کانون ان.ال.پی ایران تلفن: ۸۸۷۴۲۴۲۷ WWW.KANOONNLP.COM ان ال پی-دکتر کوروش معدلی-