ان ال پی در ایران| دکتر کوروش معدلی| نمایندگی فرانسه

اهدای نمایندگی انیستیتو Body Mind فرانسه به دکتر کوروش معدلی کانون ان ال پی ایران تنها مرکز استاندارد و آکادمیک در زمینه آموزش ان ال پی، اناگرام، هیپنوتیزم اریکسونی و کوچینگ