اناگرام شو تیپ شخصیتی 7

بررسی تیپ شخصیتی شماره 7 در علم اناگرام توسط دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد ،اناگرام،هیپنوتیزم اریکسونی و نیوکد در ایران و خانم شایلی راحمی مربی کانون ان ال پی