ان ال پی زندگی من را دگرگون کرد

گفتگو با خانم دولتشاهی (آرشیتکت)از دانشجویان کانون ان ال پی در مقطع مستری یادگیری ان ال پی چه دستاوردی برای شما داشته است؟