کاریابی/لذت از کار با ان ال پی_دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید- قسمت چهل و هشتم: چطور از كارمان لذت ببریم؟؟ دكتر كوروش معدلی (بنیانگذار ان ال پی در ایران)