ایده آل/خانواده/زندگی ایده آل با NLP/دکتر کوروش معدلی/

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت چهل و یکم عنوان: چگونه زندگی خانوادگی خود را تقویت کنیم؟ دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران