کنترل احساسات-دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت دوازدهم:چگونه احساسات خود را به بهترین نحو کنترل کنیم؟ دکتر کوروش معدلی-بنیانگذار ان ال پی ،اناگرام،هیپنوتیزم اریکسونی و نیوکد در ایران