ان ال پی/کنترل هیجان/مکس ووسارد

کنترل هیجانات نامطلوب با ان ال پی، دوره مقدماتی برنامه ریزی عصبی کلامی با تدریس مکس ووسارد (ریاست انیستیتو آکسده فرانسه) و دکتر کوروش معدلی 1393 موسسه مرز اندیشه نوین