ان ال پی/کارگاه خانواده درمانی/دکتر کوروش معدلی

کارگاه خانواده درمانی سال 1393 در ایران با حضور دکتر کوروش معدلی و ماکس ووسارد (ریاست انیستیتو آکسده فرانسه، مشاور رئیس جمهور سنگال و نویسنده کتاب NLP و روان درمانی. موسسه مرز اندیشه نوین (کانون ان.ال.پی ایران) اولین و تنها مرکز استاندارد و آکادمیک NLP در ایران