ان ال پی/دوره کامل NLP با اساتید برتر فرانسه و ایران

حضور استثنایی خانم نیکول کاتوناNicole Catona در ایران از همکاران رابرت دیلتز و نویسنده کتاب های مدیریت با NLP -دوره a تا z با حضور اساتید برتر فرانسه و دکتر کوروش معدلی موسسه مرز اندیشه نوین (کانون ان.ال.پی ایران)